Osnovna delatnost Preduzeća je zaštita područja od štetnog dejstva spoljnih i unutrašnjih voda.

Na meliorativnom području koje pokriva oko 167.000 hektara zemljišta sa više stambenih naselja postoji mreža otvorenih kanala različitih dimenzija, brojni objekti kao što su pločasti i cevasti propusti, ustave, sifoni, kaskade i ulivne građevine raspodeljeni u 25 slivova - sistema za odvodnjavanje koji obuhvataju celokupnu površinu meliorativnog područja. Ove objekte održava i brigu o celokupnom vodnom režimu na meliorativnom području vodi vodoprivredno
društveno preduzeće
"Zapadna Bačka".

Na području funkcionišu 7 crpnih stanica ukupnog kapaciteta od 12.75m3/s. Sem održavanja trenutnog stanja u redovne poslove spada i osmišljavanje, izrada i realizacija razvojnih programa za dalje unapređenje hidromelioracionih sistema a sve u funkciji razvoja poljoprivredne proizvodnje sa ozbiljnim naglaskom na ekološke aspekte koji su u domenu hidrotehnike. KLIKNI Vodoprivredni sistemi

Pored navedenih poslova iz domena održavanja hidromeliorativnih sistema i gazdovanja unutrašnjim vodama preduzeće se bavi održavanjem kompleksa objekata za zaštitu područja od štetnog dejstva velikih voda Dunava i Plazovića kao i na sprovođenju odbrane od poplava.

Od objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda na ovom području se nalazi 61,394 km nasipa prve odbrambene linije i 75,56 km nasipa druge odbrambene linije, lokalizacionih i drugih nasipa. KLIKNI Odbrana od poplava

Pored svojih redovnih poslova na održavanju sistema za odvodnjavanje i odbranu od poplava Preduzeće je širilo svoju delatnost prema zahtevima tržišta.

Krajem osamdesetih i početkom devedesetih, trajala je kampanja gradnje zalivnih sistema. U ovim poslovima preduzeće "Zapadna Bačka" je nastupalo kao projektantska kuća koja je nudila kompletan paket od izrade glavnog projekta, inženjeringa do izvođenja radova. Ovi poslovi su svojevremeno uspešno izvedeni o čemu svedoče izgrađeni zalivni sistemi. Kasnije se razvoju navodnjavanja i održavanju izgrađenih sistema prišlo površno i kampanjski što je uzrokovalo prestanak ulaganja u nove i propadanje većine izgrađenih sistema.
KLIKNI Zalivni sistemi

Na isti način preduzeće je iskoristilo priliku da se uključi u kampanju gradnje ribnjaka sredinom devedesetih godina. Izrađen je niz glavnih projekata novih ribnjaka i rekonstrukcija starih pri čemu je investitorima pružan ukupan inženjering. Na području je izvedeno nekoliko ribnjaka i oni danas predstavljaju okosnicu razvoja ribarstva u veštačkim ribnjacima na ovim prostorima. KLIKNI Ribnjaci

Na određenim lokacijama, gde za to postoje potrebni uslovi, na postojećoj mreži meliorativnih kanala se vrše radovi na produbljivanju kanala a da bi se obezbedili uslovi za potrebe navodnjavanja okolnog obradivog zemljišta u periodima kada su izraženi manjkovi vode, tj. u vremenu kada su za poljoprivredu nepovoljne okolnosti jakih prolećnih i letnjih suša.
KLIKNI Dvonamenski sistemi

U najnovije vreme Preduzeće se uključilo i na građevinsko tržište gde nastupa i konkuriše za radove na projektovanju i izgradnji u oblasti komunalne hidrotehnike. Uspešno je realizovan niz tako dobijenih poslova od kojih je najveći izgradnja dela magistralnog vodovoda u Apatinu.