DVONAMENSKI SISTEMI

Ovi sistemi predstavljaju realizaciju mogućnosti da se postojeća mreža meliorativnih kanala uz izvođenje određenih, minimalnih zahvata upotrebljava za potrebe navodnjavanja okolnog obradivog zemljišta u periodima kada su izraženi manjkovi vode, tj. u vremenu kada su za poljoprivredu nepovoljne okolnosti jakih prolećnih i letnjih suša.

Na teritoriji našeg preduzeća postoji nekoliko lokaliteta gde se voda do obradivih površina može dovesti iz "velikih" kanala postojećom mrežom meliorativnih kanala bez pumpanja, tj. gravitacionim upuštanjem. Ova okolnost po prirodi stvari značajno smanjuje troškove dovođenja vode do površine koja bi se na taj način mogla navodnjavati. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta zahvataju i koriste vodu iz kanala korišćenjem opreme po vlastitom izboru.

Najpovoljnije lokacije za ovaj vid upotrebe postojeće kanalske mreže nalaze se u atarima Bačkog Brestovca, Kupusine, Bačkog Monoštora, Stapara, Bačkog Gračaca i Bezdana.

Za nekoliko predloženih sistema urađena je dokumentacija na nivou idejnog projekta za potrebe navodnjavanja, uglavnom individualnih poljoprivrednih proizvođača. Radi se o programima unapređenja dela atara Bačkog Brestovca (sliv "Severna Jegrička", lokaliteti Marešt 1 i 2), kao i lokalitet zapadno od naselja Bački Gračac (sliv "Severna Jegrička", kanali 102 i 32).

Na nivou elaborata razrađena je mogućnost dovoda vode i navodnjavanja dela slivova Stapar, Bezdan-ostrvo kao i Kupusine i Bačkog Monoštora (sliv "Kupusina", lokalitet Lugomir).

Programi rekonstrukcije delova slivova "Severna Jegrička" (Marešt) i "Kupusina" (Lugomir) su najatraktivniji iz razloga interesovanja lokalnog stanovništva, mogućnosti gravitacionog upuštanja iz kanala osnovne kanalske mreže (iz "velikih" kanala), relativno povoljnog odnosa nivoa ulaganja i površine obradivog zemljišta koja bi se mogla navodnjavati u tom slučaju i slično. Kvalitetni sistemi mogli bi se izvesti na lokalitetima Stare Jegricke i Bezdan Ostrva, ali je prethodno potrebna akcija kojom bi se pobudilo interesovanje lokalnog stanovništva.

U sledećoj tabeli navode se okvirne površine koje bi se na ovaj način mogle privesti kulturi navodnjavanja:

ATAR
Stapar
Bezdan ostrvo
Brestovac
Gračac
Kupusina, Bački Monoštor
POVRŠINA (ha)
400 ha
240 ha
600 ha
50 ha
400 ha