Kontakti sa našim preduzećem mogu se ostvariti putem sledećih adresa:

Operativa
frenky@vdpzapadnabacka.co.rs

Zajedničke službe
finansije@vdpzapadnabacka.co.rs

racunovodstvo@vdpzapadnabacka.co.rs

Služba razvoja
razvoj@vdpzapadnabacka.co.rs

milovan.latas@vdpzapadnabacka.co.rs

radoslav.josic@vdpzapadnabacka.co.rs

kristina.braun@vdpzapadnabacka.co.rs