KIŠOMERNE STANICE

Na području u nadležnosti VDP "Zapadna Bačka" se redovno prati i beleži količina padavina na devet kišomernih stanica: Bezdan, Kupusina, Stapar, Doroslovo, Riđica, Sonta, Keverča, Staro Selo i Kenđija. Svi prikupljeni podaci se obrađuju i arhiviraju u našim službama i služe kao polazne osnove (podloge) za kvalitetno sagledavanje hidrološke situacije a u novije vreme i za izradu razvojnih programa.

Na sajtu Vam nudimo pregled prosečnih mesecnih i godišnjih padavina na meloirativnom području u nadležnosti našeg preduzeća KLIKNI prosečne padavine kao i uporedni pregled prosečnih mesečnih padavina na meliorativnom području i mesečnih padavina za kišomerne stanice Sombor (podaci su dobijeni od RHMZ) i Bezdan tokom tekuće hidrološke godine. KLIKNI padavine

Podaci se ažuriraju na mesečnom nivou.