Odbrambene linije bi trebalo permanentno održavati što bi za svrhu imalo održanje funkcionalnosti objekata za prihvat poplavnog talasa i neometano sprovođenje odbrane od poplava i leda. Redovno održavanje podrazumeva radove na košenju kosina nasipa, uređenju prinasipskog pojasa duž branjene i nebranjene nožice nasipa, održavanju šumskog zaštitnog pojasa i zaštitnih obloga, održavanju centara za odbranu i čuvarnica sa magacinima alata, materijala i opreme, obezbeđenju prohodnosti krune nasipa, održavanju sistema veza i drugo.

Podsećamo na dešavanja u vreme poslednjih značajno visokih vodostaja Dunava (redovna i vanredna odbrana od poplava trajala je u periodu od 04.06. do 30.06.2010. godine) kada je na vodomernim stanici Bezdan zabeležen jedan od najviših vodostaja od kada se ovi organizovano prate. U navedenom periodu na od ranije poznatim slabim mestima na nasipima aktivirale su se potencijalno opasne deformacione pojave koje su redovno osmatrane. Na pojedinim mestima ukazala se potreba za interventnim radovima koji su blagovremeno izvedeni.

KLIKNI Foto galerija odbrana VDP ZB 06. 2010.

Tabela nekoliko najviših vodostaja reke Dunav:

Vodomeri
Bezdan
Apatin
"0" (nmJm)
80.64
78.84
Zabeleženi maksimalni vodostaji Dunava
1954.
718
780
1965.
776
824
2010.
720
780
Inače najviši vodostaji na ovom području su zabeleženi tokom letnje odbrane 1965. godine kada je odbrana trajala oko 120 dana i kada su prodorima Dunava nizvodno od Bogojeva poplavljena velika područja. Prodorom u Kamarištu, bilo je ugroženo celo područje jugozapadne Bačke. Na lokaciji prodora u Kamarištu, erozijom terena iza nasipa nastala je provala dubine oko 12 m i širine oko 110 m, a nasip je razoren na potezu od više od 950 m širine. Branjeno zemljište na pojedinim mestima našlo se ispod 4 metra vodenog stuba. Ovim prodorom vodostaji su opali za oko 40 cm (korigovani računski u odnosu na stvarne), što je omogućilo da se područje zapadne Bačke lakše odbrani.
Prodor Dunavskog nasipa kod Kamarišta, 16. juna 1965. godine
Prodor Dunavskog nasipa kod Mladenova u "Donjem ritu",
24. juna 1965. godine

Sem odbrane od poplava na području zapadne Bačke neophodno je spomenuti i jednu registrovanu ledenu poplavu iz 1956. godine. Na sektoru Dunava uzvodno od državne granice sa Mađarskom, za vreme jake zime - izuzetno niskih temperatura (januar i februar) došlo je do formiranja ledenog čepa - barijere. Formiranjem barijere nastao je uspor na Dunavu pa su se javili visoki vodostaji tako da se Dunav izlio u Bajski kanal. Bajskim kanalom poplavna voda je dotekla i na našu teritoriju i poplavila područje izmedu Bajskog kanala i Dunavskog nasipa, sve do puta Bezdan-Dunav (oko 2.350 hektara). Uzvodno od Bezdanske prevodnice, na najnižem delu poplavljenog područja otvoren je Dunavski nasip za ispuštanje vode iz formiranog jezera. Ovom poplavom je prouzrokovana znatna šteta u samom naselju Kolut.
Na crpnim stanicama 9-8 "Bezdan" i 9-13 "Kenđija" postoje oznake sa prikazanim maksimalnim nivoom vode tokom te ledene poplave.

U novije vreme tokom zimskog perioda se na nekoliko lokaliteta redovno osmatraju i prate eventualne ledene pojave, a radi blagovremenog sprečavanja nastanka ledenih čepova. Do ledenih pojava dolazi u slučaju kada zbir dnevnih temperatura dostigne -120 C. U poslednje vreme se pitanje ledenih barijera uspešno rešava rečnim brodovima - ledolomcima.
KLIKNI Foto galerija ledena odbrana 1956

nazad