PROJEKTNI BIRO, SLUŽBA RAZVOJA

Preduzeće raspolaže projektnim biroom, tj. službom za pripremu i razvoj opremljenu savremenom računarskom opremom, tj. kompjuterima, štampačima, skenerom, digitalnom kamerom, digitajzerom. Služba raspolaže geodetskom opremom, tj. teodolitom, distomatom, nivelirima i slično.

Služba se bavi sledećim aktivnostima:

- Izrada projektno - tehničke dokumentacije svih vrsta hidrotehničkih objekata iz domena delatnosti preduzeća,
- Izrada elaborata,
- Inžinjering,
- Izrada katastara vodoprivrednih objekata, zagađivača, zalivnih sistema i slično,
- Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji hidrotehničkih objekata,
- Sprovodenje svih pripremnih radnji u domenu sprovodenja zaštite od štetnog dejstva voda,
- Izrada pravilnika, uslova i saglasnosti iz oblasti vodoprivredne delatnosti.

Ljudstvo poseduje potrebne lične licence za projektovanje i izvođenje i hidrotehničkih objekata instalacija vodovoda i kanalizacije.

U službi je angažovano tri diplomirana građevinska inženjera hidrotehničke struke.

Kontakt: razvoj@vdpzapadnabacka.co.rs

nazad