ZAJEDNIČKE SLUŽBE

Zajedničke poslove obavljaju sledeće organizacione jedinice:

- Privredno-računska služba
- Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove

PRIVREDNO-RAČUNSKA SLUŽBA

Služba obavlja:

- Finansijske, računovodstvene i komercijalne poslove,
- Obezbeđenje finansijskih sredstava i staranje o njihovom pravilnom korišćenju

Kontakti:

racunovodsvo@vdpzapadnabacka.co.rs

finansije@vdpzapadnabacka.co.rs

SLUŽBA ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE

Služba obavlja:

- Pravne poslove,
- Kadrovske poslove,
- obezbeđenje sigurnosti poslovanja, tj. poslove obezbeđenja imovine i zaposlonih

Kontakt (nije greška):

razvoj@vdpzapadnabacka.co.rs


nazad