Efekti navodnjavanja centar-pivotom
ZALIVNI SISTEMI

Na teritoriji u nadležnosti našeg preduzeća izgrađen je tokom osamdesetih i početkom devedesetih godina XX veka značajan broj zalivnih sistema, dok je naše preduzeće izvodilo radove na sledećim:

Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Zalivni
sistem
"Telep"
"Kenđija"
"Kronić"
"Bački Brestovac"
"Istočna Gradina"
"Staparc"
"Čonoplja"
"Cigan Hat"
"Matarić"
"Bački Gračac "
"Srpski Miletić "
"Prigrevica"
"Juranović"
Bruto
površina (ha)
445
206
95
210
113
340
399
668
113
287
972
105
310
Godina
izgradnje
1986.
1986.
1987.
1988.
1989.
1989.
1989.
1989.
1990.
1990.
1990.
1991.
1991.
Korisnik
sistema
PP"Kolut", AD"Kolut" u stečaju
PP "Bezdan", a.d.
PP "Sombor", a.d.
DPP "Vojvodina", na akcije
PP "Sombor", a.d.
ZZ "Prva Vojvođanska", Stapar
DOO poljoprivrede "Bačka"
DPP "Jedinstvo"
PP "Sombor", a.d.
DP "Agrolika", Bački Gračac
DPP "Miletić", Srpski Miletić
a.d. PIK "Prigrevica", Prigrevica
PP "Sombor", a.d.
Linear
Rendžer
Sem navedenih zalivnih sistema postoji još tri, ranije izvedene za koje ne posedujemo projektno-tehničku dokumentaciju. Iz ovih razloga potrebno je podatke u vezi njih prihvatiti sa izvesnom rezervom.
Red.
br.
14.
15.
16.
Zalivni
sistem
"Žarkovac"
"Mladi borac "
"Apatin"
Bruto
površina (ha)
1086
300
595
Godina
izgradnje
1975.
1975.
1975.
Korisnik
sredstava
DPP "Sombor", Sombor
PPK "Sonta", Sonta
PP "Jedinstvo", Apatin
Ukupna površina pod režimom navodnjavanja dobijena izgrađnjom zalivnih sistema iznosi 6017 hektara.

Sistemi su različitih tipova izgradnje i različitih tehničkih rešenja zalivanja. Uglavnom se koriste sistemi tipa centar-pivot (mašine se kreću kružno oko stožera fiksiranog na kružnom temelju), linear (mašine se kreću pravolinijski duž cevovoda sa hidrantima), rendžer (mašine se kreću pravolinijski duž otvorenog kanala sa vodom), kao i stariji sistemi tipa bočna krila.

Rendžer - navodnjavanje iz otvorenog kanala
Stožer centar-pivota
 
 
dalje