Na žalost, većina izgrađenih sistema se ne koristi. Naime, u periodu eksploatacije navedenih zalivnih sistema raznovrsni kvarovi pokretačkih sklopova mašine, mehanička oštećenja dovodnih organa, rasprskivača, krađa delova sa sklopova koji se mogu koristiti na ostalim poljoprivrednim mašinama, nepravilno rukovanje, u nekim situacijama nemogućnost nabavke pogonskih energenata, u nekim slučajevima nebriga kao i ostali razlozi proizveli su činjenicu da većina zalivnih sistema nije u funkciji.

Prema saznanjima koje trenutno imamo, u sporadičnoj funkciji su sledeći zalivni sistemi:

Red.
br.
8.
10.
11.
16.
Zalivni
sistem
"Cigan Hat"
"Bački Gračac"
"Srpski Miletić "
"Apatin"
Bruto
površina (ha)
668
287
745
595
Korisnik
sredstava
PP "Jedinstvo", Apatin
DPP "Agrolika", Bački Gračac
PDS "Miletić", Srpski Miletić
PP "Jedinstvo", Apatin
Za navedene sisteme ne može se reći da funkcionišu bez problema. Naprotiv, većina njih funkcionišu zahvaljujući entuzijazmu korisnika, smislu za improvizaciju (npr. umesto standardne, armirane folije za oblaganje kanala koristi se obična, plastična folija koja se polaže u nekoliko slojeva, verovatno zbog uštede ili nemogućnosti nabavke armirane folije). Intenzitet saradnje sa korisnicima je na žalost bitno smanjen 1991. godine kada su izgrađeni za sada poslednji zalivni sistemi na našem području.

U vezi navodnjavanja u privatnom sektoru može se reći da svaki od poljoprivrednih proizvođača samoinicijativno rešava zalivanje na površini u vlasništvu, a koje su po pravilu bitno manje od onih u društvenom sektoru. Zalivaju se najvećim delom povrtarske kulture na malim parcelama i okućnicama.

Tifon
nazad
dalje